Neden Böcekleri Kontrol Altına Almalıyız?

Dünyada canlılığın önemli bir bölümünü kapsayan böceklerin eko sisteme artıları tartışılmazdır. Birçok türün yiyecek kaynağı olarak besin piramidinin mühim bir alanını oluştururlar. Ayrıca bitkilerin tozlaşmasına sebep olmaları nedeniyle onların üremesine ve dolayısıyla çeşitliliğe katkı sağlarlar. Doğal çerçevede her şey bu kadar sorunsuz gözükse de gerçek ne yazık ki bu değil. Elbet de doğanın bir sistemi var ve bu sistem içerisinde her canlının bir rolü var. Ancak bazen canlıların rolleri, diğer canlıların yaşamını tehlikeye atmak olabiliyor.

Böcekler uzun bir zamandır insan evladının yaşamının bir parçasıdır. Doğumdan ölüme kadar insanın yanından ayrılmayan bir hayat ortağıdır. Böcekler her yıl dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak kadar tehlikelidirler. Sıtma, zika gibi birçok bilinen hastalığın vektörü konumundadırlar. Bu bilinen zararlarının yanında pek de önemsenmeyen ancak çok daha fazla sayıda insanın yaşam kalitesini düşürecek etkileri de vardır.

Böcekler herkesin hayatı boyunca sık sık karşılaştığı ancak ölümüne neden olmayan sayısız viral ve bakteriyel hastalığın taşıyıcısıdırlar. Bu çerçevede değerlendirilecek birçok hastalık insan yaşamının sonlanmasına neden olmaz ancak sık sık hastalığa maruz kalarak, insanların yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.

Bunun dışında yine insan sağlığında çok sık karşılaştığımız besin zehirlenmelerinin de önemli bir kısmı haşere kaynaklıdır. Haşereler besin zehirlenmesine neden olarak bakterileri farkında olmadığımız durumlarda yiyeceklerimize karıştırarak zorlu sürece girmemize neden olurlar.

Ayrıca, sonu ölüme kadar varabilecek enfeksiyonların da haşereler tarafından yayılabileceğini de unutmamak gerekir. Her enfeksiyon ölüme neden olmaz, ancak sonuçları ağır olabilir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmeler neticesinde böceklerin insan yaşamına katkısı olduğu kadar, zararı da olduğu kanısına varılabilir. Bu demek değildir ki, tamamen böcekleri yok ederek çevremizde barındırmayalım. Önemli olan doğa dengesinin sağlanacağı ölçülerde haşere kontrolünün uygulanması ve aynı zamanda doğa ve insan yaşamının ince çizgilerine dikkat edilerek toplum sağlığının güvence alınması.