Farelerin Kutsal Sayıldığı Tapınak

Farelerin dünya çapında yarattığı yıkım ve zarar anlatılamayacak kadar fazladır. Veba gibi önemli salgınlarda dünya nüfusunun azalmasına yol açacak kadar insan ırkına zarar vermişlerdir. Sadece insanların üzerinde değil evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının da üzerinde etkili olmuşlardır.

Fare ve sıçan popülasyonunun dünyanın diğer bölgelere göre hayli fazla olduğu ve bazı kaynaklara göre bu canlıların ana vatanı olan Hindistan’da sıra dışı bir yaklaşım görenleri hayrete düşüyor. Hindistan’ın en büyük eyaleti olan Racastan’da bulunan fare tapınağı, her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor.

Racastan’da bulunan fare tapınağının adı Karni Mata. Karni Mata bir Hindu tanrıçası Durga’nın yer yüzünde vücut bulmuş hali. 14.yy sonları ve 15.yy başlarında yaşadığı söyleniyor. Karni Mata, Bikaner’deki bu tapınağı yaptırdıktan sonra, 151 yaşında sırra kadem basmış. Hinduizm inanışına göre Karni Mata, ölen üvey oğlunun dünyaya dönmesi için ölüm tanrısına yalvarmış. Ölüm tanrısı, Karni Mata’nın isteğini farklı bir yolla kabul etmiş. Ölen oğlunun ve diğer ölen tüm erkek çocuklarının bir fare bedeninde dünyaya dönmesine izin vermiş. İşte bu sebepten dolayı tapınaktaki farelere kutsal sayılıyor.

Tapınaktaki fareler dışarı çıkma gayretinde değiller. Etrafındaki parmaklıklar ve tel örgüler desteğiyle diğer hayvanlarında tapınağa girilmesine izin verilmiyor. Tapınak ziyaretçilerinin ayakkabı ile dolaşması mümkün değil. Fareler hem ziyaretçiler tarafından hem de tapınak çalışanları tarafından sürekli olarak besleniyor. Ayrıca tapınağa gelen inanç mensupları farelerin artığından kalan yemekleri yemek için sabırsızlanıyor. Fare salyasından arta kalan yiyeceklerin kutsal olduğuna inanılıyor.

Hindistan’da bulunan Karni Mata adından bu tapınakta, yaklaşık 600 yıldır farelere tapılıyor. Ülke çapında ise fareye tapan yaklaşık 5 milyon kadar insan bulunuyor. Hindistan’da sık sık doğrudan fare kaynaklı ölümler basında yer buluyor.