Fare Eve Neden Gelir?

Farelerin, kemirgenlerin, memelilerin hatta tüm canlıların birinci amacı hayatta kalmaktır. Hayatta kalmanın en önemli iki kuralı ise beslenmek ve barınmaktır. Fareler de tıpkı diğer canılar gibi bu amaçlar doğrultusunda hareket eder. Bazen yalnızca beslenmek, bazen yalnızca barınmak, bazen de her ikisi için yaşam alanlarımıza konuk olurlar.

Özellikle yoğun yağış sonrası fare istilalarında gözle görülür bir artış olur. Bunun başlıca sebebi, kanalizasyonların ve şehrin muhtelif su tesisatının su ile dolup taşmasıdır. Bu alanlarda yaşayan fareler ise öncelikli amaçlarından biri olan barınma sorununu çözmeye çalışırlar. Su tesisatından yukarı doğru acele hamleler yapan fareler ilk buldukları yere giriş yaparlar. Bu bazen bir depo, bazen iş yeri, bazen de eviniz olabilir.

Bir diğer neden ise beslenme kıtlığıdır. Barınma ve beslenme sorununu çözen fareler, canlının üçüncü amacı olan üreme iç güdüsüne yönelirler. Hızlı doğurganlıkları nedeniyle kısa sürede popülasyonları artan fareler gıdaya ulaşma problemi yaşarlar.  Çevrede bulunan besinler nüfus artışı sebebiyle koloniye yeterli gelmez. Koloniden ayrılan genç bireyler yeni besin noktaları aramaya başlar. Bu sebeple iş yerlerimize veya evlerimize giriş yaparlar.